DYREKTOR STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ

22-100 CHEŁM, UL. REJOWIECKA 128

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWCA W TRANSPORCIE SANITARNYM

 

Miejsce pracy:

Obszar działania Stacji Ratownictwa Medycznego w Chemie – SP ZOZ

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii B lub C,
 • zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
 • wykształcenie średnie,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • kurs KPP lub kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • doświadczenie na stanowisku kierowcy,
 • znajomość topografii obszaru działania SRM Chełm.

 

Główne obowiązki:

 • kierowanie ambulansem SRM Chełm,
 • realizacja transportów sanitarnych, w tym pomoc w doprowadzeniu lub zniesieniu pacjenta do ambulansu,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy o prawie o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami,
 • współpraca z innymi komórkami Zakładu.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SRM Chełm (według załączonego wzoru);
 • kserokopia prawa jazdy;
 • kserokopia zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. 

Zespoły transportowe, inne – powiat chełmski

 

Zespół transportowy, prowadzenie samochodu

do serwisu itp.

Kierowca w zespole wyjazdowym 3 osobowym;

Obstawa imprez, pokazy itp. realizowane poza planowanym zespołem transportowym

(pn. pt.)

Transport COVID, pobieranie wymazów

Obstawa imprez w dni szczególne (Nowy Rok, Sylwester, Święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, święta Bożego Narodzenia)

Maksymalna stawka  na godzinę za świadczenia usług

22,00 zł

30 zł

50% stawki za zabezpieczenie
w  podziale na liczbę osób realizujących świadczenie.
W przypadku nieosiągnięcia kwoty 30 zł/ godz. stosowana jest stawka jak za zwykła obstawę

 

 

Zespoły transportowe, inne – powiat krasnostawski, powiat włodawski

 

Zespół transportowy, prowadzenie samochodu

do serwisu itp.

Kierowca w zespole wyjazdowym 3 osobowym;

Obstawa imprez, pokazy itp. realizowane poza planowanym zespołem transportowym

(pn. pt.)

Transport COVID, pobieranie wymazów

Obstawa imprez w dni szczególne (Nowy Rok, Sylwester, Święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, święta Bożego Narodzenia)

Maksymalna stawka  na godzinę za świadczenia usług

21,00 zł

30 zł

50% stawki za zabezpieczenie
w  podziale na liczbę osób realizujących świadczenie.
W przypadku nieosiągnięcia kwoty 30 zł/ godz. stosowana jest stawka jak za zwykła obstawę

Stawki mogą ulec zmianie. Uzasadniającymi zmianę stawki mogą być w szczególności:

 1. zmiana wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne udzielane przez Udzielającego Zamówienia,
 2. otrzymanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na koszty osobowe udzielanych świadczeń,
 3. zaistnienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 30.08.2021 r.

 

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 82 565 52 34, wew. 14

 

 

ZAŁACZNIKI:

Klauzula informacyjna rodo

Oferta wydruk Z1