DYREKTOR STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE - SP ZOZ

22-100 CHEŁM, UL. REJOWIECKA 128

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

RATOWNIK W TRANSPORCIE SANITARNYM

 

Miejsce pracy:

Obszar działania Stacji Ratownictwa Medycznego w Chemie – SP ZOZ

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • kurs KPP lub kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • znajomość topografii obszaru działania SRM Chełm.

 

Główne obowiązki:

 • doprowadzenie lub zniesienie pacjenta do ambulansu,
 • prowadzenie dokumentacji transportów,
 • dbanie o stanowisko pracy, sprzątanie karetki,
 • współpraca z innymi komórkami Zakładu.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SRM Chełm (według załączonego wzoru).

 

Zespoły transportowe, inne – powiat chełmski

 

Zespół transportowy

 

Obstawa imprez, pokazy itp. realizowane poza planowanym zespołem transportowym

(pn. pt.)

 

Obstawa imprez w dni szczególne (Nowy Rok, Sylwester, Święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, święta Bożego Narodzenia)

Maksymalna stawka  na godzinę za świadczenia usług

22,00 zł

30 zł

50% stawki za zabezpieczenie w  podziale na liczbę osób realizujących świadczenie. W przypadku nieosiągnięcia kwoty 30 zł/ godz. stosowana jest stawka jak za zwykła obstawę

 

 

Zespoły transportowe, inne – powiat krasnostawski, powiat włodawski

 

 

 

Zespół transportowy

 

Obstawa imprez, pokazy itp. realizowane poza planowanym zespołem transportowym

(pn. pt.)

 

Obstawa imprez w dni szczególne (Nowy Rok, Sylwester, Święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, święta Bożego Narodzenia)

Maksymalna stawka  na godzinę za świadczenia usług

21,00 zł

30 zł

50% stawki za zabezpieczenie w  podziale na liczbę osób realizujących świadczenie. W przypadku nieosiągnięcia kwoty 30 zł/ godz. stosowana jest stawka jak za zwykła obstawę

Stawki mogą ulec zmianie. Uzasadniającymi zmianę stawki mogą być w szczególności:

 1. zmiana wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne udzielane przez Udzielającego Zamówienia,
 2. otrzymanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na koszty osobowe udzielanych świadczeń,
 3. zaistnienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

 

Termin składania dokumentów: 30.08.2021 r.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 82 565 52 34, wew. 14

ZAŁACZNIKI:

Klauzula informacyjna rodo

Oferta R wydruk Z1