W sobotę, 29 września 2012r. na deptaku miejskim w Chełmie odbyły się obchody Dnia Serca pod hasłem "Miej serce dla serca". Organizatorem tego dnia był Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezydent Miasta Chełm i Centrum Kardiologii Chełm. W trakcie obchodów mieszkańcy Chełma i przybyli goście mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistów. W trakcie uroczystości Stacja Ratownictwa Medycznego przedstawiła w dwu godzinnym panelu pokaz i naukę zasad udzielania pierwszej pomocy. Nasi lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni profesjonalnie zademonstrowali czynności, które należy wykonać gdy dojdzie do zatrzymania krążenia. Zademonstrowali również standardy postępowania wobec pacjenta, u którego rozpoznano ostry zespół wieńcowy. Nasze działania zostały przyjęte przez obserwatorów z dużą życzliwością i zainteresowaniem, a ze strony organizatorów z wielkim uznaniem. Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie. Wszystkim którzy byli zaangażowani w to piękne dzieło składam serdeczne podziękowania.