W dniach 15-17 maja 2014 r. odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2014, których organizatorem jest Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Mistrzostwa te stanowią eliminacje do Letnich Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Stacja Ratownictwa Medycznego wraz z jednostkami współpracującymi w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz samorządami terytorialnymi planuje udział około 20 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski. Wraz z zespołami przybędą zaproszeni goście z instytucji medycznych, jednostek współpracujących oraz dysponenci zespołów ratownictwa medycznego z całego kraju. Celem strategicznym Mistrzostw jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności służb ratunkowych. Symulowane konkurencje rozegrane będą w Chełmie, w warunkach przypominających sytuacje zagrożenia życia z jakimi ratownicy spotykają się codziennie. Chcąc promować ratownictwo medyczne, organizatorzy umożliwią społeczeństwu obserwację rozgrywanych konkurencji. Aby zapewnić najwyższy merytoryczny poziom imprezy, niezbędny jest w niej udział ludzi o najwyższych kwalifikacjach. Sędziami poszczególnych konkurencji będą lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze ratunkowi oraz ratownicy medyczni legitymujący się ogromną wiedzą zarówno praktyczną jak i teoretyczną. W ramach VI Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2014, w dniu 16 maja, w godzinach 10.00-15.00, planowany jest piknik medyczny na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Podczas pikniku mieszkańcy będą mogli zbadać podstawowe parametry życiowe oraz uzyskać poradę medyczną. Ratownicy medyczni będą prowadzić naukę udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ serdecznie zachęca do wzięcia udziału w pierwszych mistrzostwach organizowanych na terenie Chełma. Pragniemy, aby Mistrzostwa dały możliwość integracji środowiska pracowników medycznych zarówno z regionu lubelskiego, jak i z terenu całego kraju oraz przybliżyły społeczeństwu codzienną pracę zespołów ratownictwa medycznego. Strona poświęcona mistrzostwom kliknij tutaj