Z inicjatywy Chełmskich Organizacji Pozarządowych w Chełmie zapoczątkowano akcję „Pudełko życia”. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie objęła inicjatywę swoim patronatem honorowym. Idea akcji polega na tym, aby w jednym miejscu, w domu, przechowywać wszystkie informacje na temat swojego zdrowia. Miejsce to powinno być oznaczone naklejką ”Pudełko życia”. Preferowanym wyborem jest lodówka, którą łatwo można znaleźć w każdym domu – najczęściej w kuchni. Znajdziemy tam pudełko, w którym będzie przechowywana karta informacyjna z podstawowymi informacjami na temat pacjentów. Niezbędne informacje, jakie należy zamieścić w karcie informacyjnej włożonej do pudełka to (m.in.): dane osobowe, choroby, na które leczy się pacjent, przyjmowane leki, uczulenia, telefony do najbliższych osób nazwisko lekarza rodzinnego inne ważne informacje Każdy może zabezpieczyć się w takie pudełko życia, choć inicjatywa kierowana jest głównie do seniorów i osób samotnych. Pomoc w uzupełnieniu Karty informacyjnej ofiarowują pracownicy MOPR, Chełmskich Organizacji Pozarządowych, pielęgniarki środowiskowe. O pomoc w jej wypełnieniu można poprosić również najbliższych. W przypadku konieczności zabrania Pacjenta do szpitala, ratownicy znajdą w jednym miejscu zgromadzone informacje o stanie zdrowia. To szczytna inicjatywa, dająca możliwości szybszego ustalenia stanu zdrowia Pacjenta i prawidłowego leczenia. Daje to również możliwość poinformowania wskazanych osób o pogorszeniu się stanu zdrowia najbliższych. Stacja Ratownictwa Medycznego w pełni popiera inicjatywę obejmując ją, wspólnie ze Szpitalem w Chełmie, swoim honorowym patronatem.