W dniu wczorajszym 02.09.2019r. p.o. Dyrektora Tomasz Kazimierczak podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu Ministra Zdrowia zakupu ambulansu dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ, w wysokości 400 000zł.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności P. Waldemara Kraski - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz P. Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy na kolejną dotację, za co serdecznie DZIĘKUJEMY.