Ratownicy w Chełmie i w Krasnymstawie włączyli się do akcji charytatywnej #GaszynChallenge. Członkowie zespołów wyjazdowych „pompowali” dla chorych dzieci. Chełmscy ratownicy przyjęli nominację od Straży Miejskiej oraz Komendy Policji w Chełmie.

ZRM-y z Chełma do dalszej zbiórki nominują:

- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie

- Stację Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

- Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Ratownicy z Krasnegostawu dziękują za nominację do #GaszynChallenge OSP KSRG Krupe. Przekazując pałeczkę dalej ratownicy nominują:

- Urząd Miasta Krasnystaw

- Areszt Śledczy w Krasnymstawie

- MOSIR Krasnystaw

Zebrane w trakcie zbiórki pieniądze zasiliły konto małej Tosi, chorej na rdzeniowy zanik mięśni.