CENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 czerwca 2021r.:
- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 11,36 zł
- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,39 zł
- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej – 2,27 zł