CENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 marca 2022r.:
- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 11,99 zł
- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,41 zł
- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej – 2,39 zł