Regulamin Szkoleń Centrum Szkoleń SRM w Chełmie

§1

Organizatorem kursów/szkoleń jest Centrum Szkoleń Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Centrum Szkoleń mieści się w budynku Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie przy ulicy Rejowieckiej 128.

§2

Kursy/Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach opisanych w ofercie szkoleń. Oferta dostępna jest na stronie internetowej Centrum Szkoleń SRM w Chełmie (www.srm-chelm.com.pl/szkola/index.html).

§3

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać listownie lub faksem na adres: Centrum Szkoleń SRM w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128, tel. 82 565 52 34, fax 82 565 37 81 lub osobiście w siedzibie CS SRM Chełm, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia. Zgłoszenie dokonujemy na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CS.

§4

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty na konto CS SRM w Chełmie (00 0000 0000 0000 0000 0000 0000) do 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu/szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. 

§5

Rezygnację z uczestnictwa w kursie/szkoleniu należy zgłosić do Centrum Szkoleń SRM Chełm telefonicznie na nr 82 562 52 34 w dni robocze między godziną 800 a 1500. Odstępującemu przysługuje zwrot opłaty za szkolenie w całości jeśli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed datą kursu/szkolenia. Po upływie tego terminu zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, ani kurs/szkolenie w innym terminie w ramach wpłaconej kwoty.

§6

CS SRM w Chełmie zastrzega sobie prawo do odwołania kursu/szkolenia oraz zmiany jego terminu lub programu, o czym jest obowiązane poinformować na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia organizator szkolenia zwróci wpłaconą kwotę w całość lub przeprowadzi kurs/szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

§7

CS SRM w Chełmie w ramach prowadzonych kursów/szkoleń zapewnia profesjonalnie przygotowaną kadrę instruktorów oraz profesjonalny sprzęt treningowy i audiowizualny.

§8

Każdy uczestnik kursu/szkolenia w trakcie jego odbywania ma możliwość skorzystania w ramach uiszczonej opłaty z gorących napojów oraz słodkich przekąsek.

§9

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne materiały szkoleniowe przygotowane do konkretnego kursu/szkolenia.

§10

Każdy uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do poszanowania godności osobistej, bez względu na osiągane wyniki w szkoleniu oraz do zgłaszania swoich skarg, uwag i wniosków do biura CS SRM w Chełmie.

§11

Każdy uczestnik kursu/szkolenia ma obowiązek do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz do wykonywania poleceń instruktorów.

§12

Uczestnik może być skreślony z listy osób kursu/szkolenia z powodu: uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, fizycznego lub moralnego znęcania się nad innymi osobami, używania lub rozpowszechniania narkotyków lub innych środków odurzających, popełnienia przestępstw lub wybryków chuligańskich o znamionach przestępstwa lub wyraźnym stopniu szkodliwości społecznej.

§13

O zaliczeniu kursu/szkolenia decyduje uczestnictwo we wszystkich wykładach i ćwiczeniach oraz ocena pozytywna z egzaminu testowego.

§14

Osoby spełniające powyższy warunek otrzymują Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia. 

§15

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dn. 29 października 1997 r. poz. 833) CS SRM w Chełmie nie udostępnia, zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestników w formularzu traktowane są jako informacje poufne i służą tylko do celów organizacji i ewidencji szkoleń. 

Działalność dodatkowa

Stacja Ratownictwa Medycznego oferuje organizację pokazów i ćwiczeń z ratownictwa medycznego:

- udzielanie 1szej pomocy

- pokazy w pełni wyposażonego ambulansu medycznego

- udział ratowników medycznych wraz z ambulansem w ćwiczeniach organizowanych w zakładach pracy itp...

W ramach działalności dodatkowej oferujemy:

- obstawę imprez masowych

- transportów dalekich

- pokazów 

- wypożyczania ambulansów 

Facebook Image

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z mojego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Zmień politykę ciasteczek w swojej przeglądarce .

Akceptuje pliki COOKIES na tej stronie.