Wyniki z klasyfikacji generalnej i punkty za poszczególne zadania

KLASYFIKACJA GENERALNA

Najlepsze zespoły w poszczególnych zadaniach:

Zadanie nr 1 ,,MISIEK" - Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Zadanie nr 2 ,,WIEŻA BABEL" - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Zadanie nr 3 ,,NIEDŹWIEDZIE WSCHODU" - Wielkopolskie Centrum Ratownictwa
Medycznego Sp. z o.o. w Koninie

Zadanie nr 4 ,,ANIA" - Wielkopolskie Centrum Ratownictwa
Medycznego Sp. z o.o. w Koninie

Zadanie nr 5 ,,BĘC" - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

W GÓRĘ