TRANSPORTY DALEKIE

STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w CHEŁMIE SP ZOZ świadczy odpłatne usługi transportu sanitarnego na terenie całego kraju, ambulansami z profesjonalną obsadą ● w Chełmie ul. Rejowiecka 128 zgłoszenia transportów są przyjmowane oraz bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35 82 5655234 wew 15 Dział Eksploatacji oraz całodobowo (82) 5630999 Dyspozytor Medyczny ● w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 97, zgłoszenia transportów są przyjmowane oraz bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00 82 5766956 Dział Eksploatacji oraz całodobowo (82) 5763395 ● we Włodawie przy ul. Kotlarskiej 8, zgłoszenia transportów są przyjmowane oraz bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35 (82) 5721521 Dział Eksploatacji oraz od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00 508295397 Dyspozytor Medyczny