OBSTAWA IMPREZ MASOWYCH

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych oferuje odpłatnie zabezpieczenie medyczne w zakresie:

● imprez masowych,

● koncertów,

● meczów,

● wydarzeń plenerowych

Opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych wydawane są za opłatą, którą należy wpłacić przelewem na konto Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ w Banku PEKAO SA I Oddział w Chełmie nr rachunku 81 1240 2223 1111 0010 6416 7207.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę SRM w Chełmie SPZOZ wystawi fakturę VAT. Bliższe informacje odnośnie zabezpieczenia imprez masowych można uzyskać pod nr telefonu

● w SRM Chełm od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35 tel. (82) 5655234 wew. 15 Dział Eksploatacji

● w SRM Chełm Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Krasnymstawie od poniedziałku do piątku w godz. 7:35 – 15:00 (82) 5766956 Dział Eksploatacji

● w SRM Chełm Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego we Włodawie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35 (82) 5726414 Dział Eksploatacji

W przypadku wykonywania usługi zabezpieczenia imprez masowych dla stałych klientów SRM SP ZOZ w Chełmie możliwe jest uzyskanie upustów cenowych. Obowiązujące przepisy: 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 504). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 181).

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.