CENNIK ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 czerwca 2020r.:
- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 10,66 zł
- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,37 zł
- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej – 2,13 zł