CENNIK ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 grudnia 2019r.:
- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,86 zł
- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,34 zł
- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej - 1,97 zł