CENNIK ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1września 2019r.:
- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,67 zł
- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,33 zł
- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej - 1,93 zł