Ratownictwo medyczne w Izraelu oczami polskiego ratownika

Kamil Kociubiński, ratownik medyczny naszej Stacji, był uczestnikiem projektu Izrael 2015 Fundacji Ratownictwa Posejdon. Projekt ten zakładał poznanie i skorzystanie z rozwiązań, jakie państwo Izrael z racji położenia geograficzno - politycznego wypracowało w zakresie ratownictwa. Poniższy artykuł to obraz izraelskiego ratownictwa widziany oczami ratownika medycznego z Polski. Magen David Adom to organizacja zajmująca się ratownictwem medycznym, przyjmowaniem i dysponowaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem banków krwi na terenie Izraela. Ratownictwo medyczne w Izraelu jest w dużej części oparte o ratowników ochotników. W całym państwie jest zarejestrowanych przeszło 12 tysięcy ochotników, którzy po przejściu odpowiednich kursów rejestrują się w systemie komputerowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Aplikacja zainstalowana w telefonie ratownika pozwala dyspozytorowi na dokładną lokalizację poprzez GPS a tym samym wysłanie najbliższego miejscu zdarzenia ratownika, który podejmie najważniejsze czynności ratunkowe i poczeka do czasu przyjazdu zadysponowanego zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy ochotnicy to osoby dobrze postrzegane w społeczeństwie, szanowane z racji chęci udzielania pierwszej pomocy, nawet, jeśli odbywa się to kosztem opuszczenia stanowiska pracy. Przykładem funkcjonowania systemu niech będzie akcja, w której uczestniczył jeden z ratowników z Polski biorący udział w projekcie. Pełniąc dyżur w zespole porównywalnym do standardu naszej karetki S został zadysponowany do zdarzenia na ulicy. Na miejscu zastał ratowników ochotników zadysponowanych przez dyspozytorów poprzez aplikację na ich smartfony. Ochotnicy do przyjazdu zespołu wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową, co z pewnością przyczyniło się do lepszego rokowania w przypadku NZK.

Standard wyposażenia i procedury postępowania zespołów ratownictwa medycznego w Izraelu jest porównywalny z systemem pracy naszych ratowników. W systemie ratownictwa brak jest lekarzy a czynności ratunkowe są wykonywane przez wykwalifikowanych ratowników lub przeszkolonych ochotników. Jedyna znacząca różnica w wyposażeniu ambulansów to osobiste zabezpieczenie ratowników w postaci kamizelek kuloodpornych, hełmów oraz zabezpieczeń chemicznych i biologicznych. Bardzo duże wrażenie na ratownikach z Polski zrobiła wizyta w CPR. Dla dyspozytorów w Izraelu istotną rzeczą jest możliwość bieżącego monitorowania bardzo wielu danych poprzez aktualizację na mapie miejsca pobytu zespołu, monitorowanie parametrów życiowych pacjentów zaopatrywanych przez zespoły ratunkowe oraz podgląd obrazu z przedziału medycznego w ambulansie. W przypadku gdy paramedyk na miejscu zdarzenia ma wątpliwości co do sposobu postępowania, istnieje możliwość jego konsultacji z bardziej doświadczonym ratownikiem znajdującym się w CPR. Dyżurując w zespołach wyjazdowych ratownicy z Polski mieli również okazję poznania systemu pracy tamtejszych szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przy pomocy tabletów (które już niedługo będą również wykorzystywane przez ZRM w naszej stacji), ratownik przesyła istotne informacje do SOR. W niektórych przypadkach (wypadki, urazy, NZK itp.) już przed przybyciem pacjenta są wdrażane procedury przygotowawcze przyjęcia do szpitala.

Learn moreRatownictwo medyczne w Izraelu oczami polskiego ratownika
Z Białegostoku wróciliśmy z pucharem

  Zespół Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie w składzie: Kamil Kociubiński, Daniel Kania i Grzegorz Kobelski zajął drugie miejsce w XII Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego, który zakończył się w sobotę, 20 czerwca w Serwach k. Augustowa. Nasi ratownicy rywalizowali z prawie trzydziestoma załogami z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Podczas tegorocznego rajdu wykorzystano zadania z życia wzięte, choć niektóre wezwania brzmiały jak z filmu kryminalnego: ratowanie poszkodowanych w wypadku motocyklowym, człowiek ugodzony nożem, matka, która zamordowała swoje dziecko a potem popełniła samobójstwo, pacjent z obrzękiem płuc czy wędkarz z udarem słonecznym. Jedno z zadań rozgrywało się w Laboratorium Symulacji Medycznych działającym w Parku Naukowo Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach. Można było sprawdzić swoje umiejętności jako kierowca ambulansu podczas jazdy ekstremalnej - na lodzie, w poślizgu, wykazać się szybkimi reakcjami podczas zderzenia z łosiem. Nasz zespół zdobył też wyróżnienie za jedno z zadań "ZAWODY" – za akcję ratowania żeglarza, który podczas zawodów, przebywając na łódce doznał udaru słonecznego. Podczas zawodów oceniana jest nie tylko znajomość procedur medycznych, ale również umiejętność zachowania się ratowników w sytuacjach trudnych z powodów społecznych czy psychologicznych. Dobre wyniki na mistrzostwach to ogromna satysfakcja, ale przede wszystkim okazja do ćwiczeń praktycznych. Rywalizacja o podium to tylko jedno z założeń rajdu. Innym są szkolenia, wymiana doświadczeń oraz integracja społeczności ratowniczej.

 

  Chełmska ekipa została zakwalifikowana do Mistrzostw Polski, które w tym roku odbędą się w Łodzi. Warto wspomnieć, że jest to już trzeci zespół z SRM, który w drodze eliminacji w mistrzostwach regionalnych zakwalifikował się na Mistrzostwa Polski. Przypomnijmy, oprócz wspomnianego zespołu, do Mistrzostw Letnich kwalifikacje uzyskał zespół z Chełma za zajęcie 5 miejsce w Szczyrku. Do tych dwóch ekip dołączył zespół z Krasnegostawu w składzie: Marcin Ogrodniczuk, Przemysław Zalewski i Gerard Jasiński, który w maju podczas mistrzostw regionalnych w Raciborzu zajął 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Mistrzostwa Polski już we wrześniu, mamy za kogo trzymać kciuki. A wicemistrzom gratulujemy! Galeria zdjęć

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

 

 

Dział Pomocy Doraźnej Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97

tel. (82) 576 69 56 fax (82) 576 69 03

Dział Pomocy Doraźnej Włodawa

22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55

tel./fax (82) 572 50 33