WOŚP 2016

  WOŚP w roku 2016 grała na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku, Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie przyłączyła się do szczytnych celów Orkiestry. W niedzielne przedpołudnie, 10 stycznia 2016 r. na deptaku w centrum Chełma odbyła się część motoryzacyjno - mundurowa. Od wczesnych godzin porannych zespół ratownictwa medycznego prezentował karetkę i sprzęt medyczny. Chętni mogli poćwiczyć prawidłowy ucisk klatki piersiowej na manekinie. Po godzinie 11:24, wraz ze strażakami, rozpoczęliśmy pokaz działań ratowniczych w zainscenizowanym wypadku drogowym. Dwóch mężczyzn, najprawdopodobniej po spożyciu substancji odurzających, jadąc samochodem, zderzyło się ze słupem ulicznym. Do poszkodowanych wyjechał zastęp PSP oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu zdarzenia strażacy pomagali w ewakuacji pacjentów z samochodu a ratownicy medyczni, po szybkim badaniu urazowym, zabezpieczali opiekę medyczną i transport do szpitala. Symulowany wypadek samochodowy z wielkim zapałem komentował nasz kolega, Piotr Korkosz, tłumacząc krok po kroku, jakie działania są prowadzone na miejscu zdarzenia. Edukacja społeczeństwa ma wielkie znaczenie, gdyż to od świadków zdarzenia pacjenci otrzymują pierwszą pomoc. To już kolejny rok wspólnego grania.

Wszędzie tam, gdzie możemy pomóc, wszędzie tam, gdzie możemy edukować w ramach pierwszej pomocy, wszędzie tam, gdzie dzieje się coś dobrego, znajdą się ludzie ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Więcej zdjęć

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

  W związku z kończącym się terminem ważności certyfikatu normy EN-PN ISO 9001:2008, w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2015 r. w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie odbył się kolejny audit recertyfikujący normę.

  Audit recertyfikujący potwierdził, że w organizacji funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008. Uzyskano wiele dowodów potwierdzających doskonalenie systemu. SRM skutecznie realizuje swoją Politykę Jakości i corocznie wyznaczone cele jakościowe. Uznano, że mocną stroną Stacji jest zaangażowanie kierownictwa i pracowników w działania systemowe. Na uwagę zasługuje również aktywne podejście do planowania szkoleń a duża ich ilość pozwala doskonalić procedury postępowania tak, aby były one dobrymi praktykami. System zarządzania jakością w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie jest systemem dojrzałym. Dzięki prawidłowej postawie wszystkich pracowników i osób współpracujących ze Stacją oraz wspólnemu zaangażowaniu w System Zarządzania Jakością, uzyskaliśmy rekomendację niezależnej jednostki certyfikującej ISOQAR do utrzymania certyfikatu normy EN-PN 9001:2008 na kolejne trzy lata.

Zakres działalności objęty certyfikatem to:

 - Zarządzanie usługą udzielania świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego transportu sanitarnego;

 - Zarządzanie w świadczeniu usług w Stacjach Obsługi i Naprawy Pojazdów w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie oraz Stacjach Kontroli Pojazdów w Chełmie i Krasnymstawie.

  Recertyfikacja potwierdziła po raz kolejny, że SRM ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy.

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

 

 

Dział Pomocy Doraźnej Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97

tel. (82) 576 69 56 fax (82) 576 69 03

Dział Pomocy Doraźnej Włodawa

22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55

tel./fax (82) 572 50 33