VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym Chełm 2014

W dniach 15-17 maja 2014 r. odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2014, których organizatorem jest Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Mistrzostwa te stanowią eliminacje do Letnich Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Stacja Ratownictwa Medycznego wraz z jednostkami współpracującymi w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz samorządami terytorialnymi planuje udział około 20 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski. Wraz z zespołami przybędą zaproszeni goście z instytucji medycznych, jednostek współpracujących oraz dysponenci zespołów ratownictwa medycznego z całego kraju. Celem strategicznym Mistrzostw jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności służb ratunkowych. Symulowane konkurencje rozegrane będą w Chełmie, w warunkach przypominających sytuacje zagrożenia życia z jakimi ratownicy spotykają się codziennie. Chcąc promować ratownictwo medyczne, organizatorzy umożliwią społeczeństwu obserwację rozgrywanych konkurencji. Aby zapewnić najwyższy merytoryczny poziom imprezy, niezbędny jest w niej udział ludzi o najwyższych kwalifikacjach. Sędziami poszczególnych konkurencji będą lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze ratunkowi oraz ratownicy medyczni legitymujący się ogromną wiedzą zarówno praktyczną jak i teoretyczną. W ramach VI Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2014, w dniu 16 maja, w godzinach 10.00-15.00, planowany jest piknik medyczny na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Podczas pikniku mieszkańcy będą mogli zbadać podstawowe parametry życiowe oraz uzyskać poradę medyczną. Ratownicy medyczni będą prowadzić naukę udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ serdecznie zachęca do wzięcia udziału w pierwszych mistrzostwach organizowanych na terenie Chełma. Pragniemy, aby Mistrzostwa dały możliwość integracji środowiska pracowników medycznych zarówno z regionu lubelskiego, jak i z terenu całego kraju oraz przybliżyły społeczeństwu codzienną pracę zespołów ratownictwa medycznego. Strona poświęcona mistrzostwom kliknij tutaj

LUCAS 2 w każdej karetce systemu

W lutym 2014 r. SRM podpisała umowę na dostawę kolejnych 6 urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. W marcu Lucasy trafią do zespołów w Siedliszczu, w Chełmie, do 2 zespołów we Włodawie oraz do 2 zespołów w Krasnymstawie. W sierpniu 2013 r. Stacja zakupiła sześć urządzeń do automatycznego masażu klatki piersiowej LUCAS 2. Urządzenia trafiły do dwuosobowych zespołów podstawowych w Dorohusku, Woli Uhruskiej, Urszulinie i Żółkiewce oraz do dwóch karetek specjalistycznych stacjonujących w Chełmie. Od września ubiegłego roku Lucasy zostały użyte już ponad 40 razy. Każdy członek zespołu, który używa go po raz pierwszy, stwierdza: Nigdy więcej reanimacji bez Lucasa! Użycie takiego sprzętu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej daje poszkodowanemu dużo większą szansę przeżycia i utrzymania krążenia, niż masaż wykonywany przez człowieka. Urządzenia zostały zakupione ze środków własnych a koszt jednego Lucasa to ponad 40 tys. zł. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie może poszczycić się faktem, że na terenie Polski jesteśmy pierwszą stacją pogotowia, która wyposażyła wszystkie swoje ZRM w urządzenia do masażu klatki piersiowej.

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

 

 

Dział Pomocy Doraźnej Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97

tel. (82) 576 69 56 fax (82) 576 69 03

Dział Pomocy Doraźnej Włodawa

22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55

tel./fax (82) 572 50 33