Eliminacje SRM

Sezon Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym 2013 został rozpoczęty. W tym roku Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie będzie uczestniczyć w regionalnych zawodach w Siedlcach – 2 zespoły, w Jastrzębiu Zdroju – 1 zespół oraz w Olsztynie – 1 zespół. W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem (zgłosiło się 9 zespołów chętnych do wyjazdów) w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie w dniu 23 kwietnia 2013 r. odbyły się eliminacje do zawodów. Eliminacje do mistrzostw składały się z 3 zadań: testu, ćwiczenia sprawnościowo – medycznego oraz zadania praktycznego. Przeprowadzili je: P. Raszczepkin oraz A. Szepel. Sędziami pomocniczymi byli M. Majewski i D. Kania. Po otwarciu eliminacji i omówieniu ich założeń, jeden z członków zespołu miał do rozwiązania test (30 pytań), pozostałych dwóch członków zespołu brało udział w ćwiczeniu sprawnościowo – technicznym. W punkcie startowym na uczestników czekał materac próżniowy i deska ortopedyczna. Zadanie polegało na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy bez upuszczenia materaca na ziemię. W połowie trasy na zespół czekało zadanie medyczne: na kartce papieru należało połączyć odprowadzenia ekg z odpowiednio opisanymi miejscami ich podłączeń. W zadaniu praktycznym zespół otrzymywał wezwanie do przychodni POZ, do rodzącej kobiety. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że dziecko właśnie się urodziło i nie oddycha. Należało wdrożyć odpowiednie działania stymulujące i resuscytacyjne u dziecka oraz zaopiekować się rodzącą kobietą, u której doszło do wstrząsu hipowolemicznego. W sąsiednim pomieszczeniu ambulatorium znajdowała się pielęgniarka, u której wystąpiły objawy ostrego zespołu wieńcowego. W 6 minucie zadania u pielęgniarki dochodzi do NZK. Prawidłowe postępowanie zespołu powinno polegać na rozdzieleniu się członków zespołu i udzielaniu pomocy wszystkim pacjentom równocześnie. Suma zdobytych punktów w eliminacjach zakwalifikowała cztery najlepsze zespoły do udziału w mistrzostwach regionalnych. Będziemy śledzić na bieżąco poczynania zespołów a kolejne informacje o regionalnych mistrzostwach już wkrótce. Więcej zdjęć z eliminacji

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

W grudniu 2012 roku Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie przeszła proces recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i po pozytywnej rekomendacji niezależnej jednostki certyfikującej ISOQAR, 11 stycznia 2013 r. utrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat jest ważny trzy lata, do 12 stycznia 2016 roku.

Zakres działalności objęty certyfikatem to:

- Zarządzanie usługą udzielania świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego transportu sanitarnego;

- Zarządzanie w świadczeniu usług w Stacjach Obsługi i Naprawy Pojazdów w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie oraz Stacjach Kontroli Pojazdów w Chełmie i Krasnymstawie.

Wymagania systemu zarządzania jakością idą dalej niż wymagania prawne dotyczące systemów wewnętrznej kontroli jakości, opartych o standardy. Inne jest przede wszystkim podejście do działalności jednostki służby zdrowia, która w systemie zarządzania jakością jest postrzegana poprzez procesy, co pomaga w bieżącym nadzorze i wzajemnym oddziaływaniem procesów. Dzieje się to przez ustanowienie osób odpowiedzialnych za procesy i okresowe przeglądy działania systemu przez kierownictwo jednostki. Pomaga to w całościowym spojrzeniu na firmę. Ważne jest również dobre postrzeganie instytucji z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zarówno przez płatnika jak i pacjentów. Norma PN EN ISO 9001:2008 ma zastosowanie w organizacjach, które chcą wykazać, że są zdolne w sposób ciągły dostarczać usługi spełniające zarówno wymagania klienta jak i przepisy prawne, a także chcą zwiększyć zadowolenie klienta przez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia systemu. W Stacji istotnie akcentowane jest znaczenie jakości w kontakcie z klientem na poszczególnych etapach realizacji usługi jak również na etapie analizy informacji zwrotnej od klienta. Ważnym założeniem systemu zarządzania jakością jest ciągłe doskonalenie systemu wg kryterium zaspokojenia potrzeb klienta. To wymaga stałej oceny poprzez systematyczne monitorowanie ustalonych kryteriów i standardów postępowania. Norma ISO pomaga w zrozumieniu, że działania współpracowników w organizacji mogą być niedoskonałe, lecz istnieją wskaźniki i działania, które to monitorują i pomagają w doskonaleniu. Certyfikat ISO to także dążenie do poprawy własnego wizerunku w oczach klientów (w tym płatnika) co zwiększa satysfakcję z pracy pracowników oraz pacjentów i klientów Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością to praca zbiorowa całej firmy.

Ponieważ certyfikat jest wydawany na okres trzech lat, po tym czasie następuje konieczność jego recertyfikacji, co oznacza, że firma nie może zatrzymać się w dotychczasowych działaniach jakościowych i musi ciągle doskonalić system zarządzania jakością. Po trzech latach prawidłowo funkcjonująca organizacja przystępuje do recertyfikacji systemu. Audit jednostki certyfikującej w 2012 r. wykazał mocne strony Stacji: zaangażowanie kadry kierowniczej, wysokie kompetencji auditorów wewnętrznych, profesjonalizm zespołów ratownictwa medycznego, dużo merytorycznych szkoleń doskonalących, standardy wyposażenia karetek, organizacja i standardy pracy dyspozytorów, doskonalenie w zakresie obsługi informatycznej SRM oraz zabezpieczenia baz danych. Recertyfikacja potwierdza, że SRM ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy.

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

 

 

Dział Pomocy Doraźnej Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97

tel. (82) 576 69 56 fax (82) 576 69 03

Dział Pomocy Doraźnej Włodawa

22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55

tel./fax (82) 572 50 33