Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

W grudniu 2012 roku Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie przeszła proces recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i po pozytywnej rekomendacji niezależnej jednostki certyfikującej ISOQAR, 11 stycznia 2013 r. utrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat jest ważny trzy lata, do 12 stycznia 2016 roku.

Zakres działalności objęty certyfikatem to:

- Zarządzanie usługą udzielania świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego transportu sanitarnego;

- Zarządzanie w świadczeniu usług w Stacjach Obsługi i Naprawy Pojazdów w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie oraz Stacjach Kontroli Pojazdów w Chełmie i Krasnymstawie.

Wymagania systemu zarządzania jakością idą dalej niż wymagania prawne dotyczące systemów wewnętrznej kontroli jakości, opartych o standardy. Inne jest przede wszystkim podejście do działalności jednostki służby zdrowia, która w systemie zarządzania jakością jest postrzegana poprzez procesy, co pomaga w bieżącym nadzorze i wzajemnym oddziaływaniem procesów. Dzieje się to przez ustanowienie osób odpowiedzialnych za procesy i okresowe przeglądy działania systemu przez kierownictwo jednostki. Pomaga to w całościowym spojrzeniu na firmę. Ważne jest również dobre postrzeganie instytucji z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zarówno przez płatnika jak i pacjentów. Norma PN EN ISO 9001:2008 ma zastosowanie w organizacjach, które chcą wykazać, że są zdolne w sposób ciągły dostarczać usługi spełniające zarówno wymagania klienta jak i przepisy prawne, a także chcą zwiększyć zadowolenie klienta przez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia systemu. W Stacji istotnie akcentowane jest znaczenie jakości w kontakcie z klientem na poszczególnych etapach realizacji usługi jak również na etapie analizy informacji zwrotnej od klienta. Ważnym założeniem systemu zarządzania jakością jest ciągłe doskonalenie systemu wg kryterium zaspokojenia potrzeb klienta. To wymaga stałej oceny poprzez systematyczne monitorowanie ustalonych kryteriów i standardów postępowania. Norma ISO pomaga w zrozumieniu, że działania współpracowników w organizacji mogą być niedoskonałe, lecz istnieją wskaźniki i działania, które to monitorują i pomagają w doskonaleniu. Certyfikat ISO to także dążenie do poprawy własnego wizerunku w oczach klientów (w tym płatnika) co zwiększa satysfakcję z pracy pracowników oraz pacjentów i klientów Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością to praca zbiorowa całej firmy.

Ponieważ certyfikat jest wydawany na okres trzech lat, po tym czasie następuje konieczność jego recertyfikacji, co oznacza, że firma nie może zatrzymać się w dotychczasowych działaniach jakościowych i musi ciągle doskonalić system zarządzania jakością. Po trzech latach prawidłowo funkcjonująca organizacja przystępuje do recertyfikacji systemu. Audit jednostki certyfikującej w 2012 r. wykazał mocne strony Stacji: zaangażowanie kadry kierowniczej, wysokie kompetencji auditorów wewnętrznych, profesjonalizm zespołów ratownictwa medycznego, dużo merytorycznych szkoleń doskonalących, standardy wyposażenia karetek, organizacja i standardy pracy dyspozytorów, doskonalenie w zakresie obsługi informatycznej SRM oraz zabezpieczenia baz danych. Recertyfikacja potwierdza, że SRM ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy.

Trzecie miejsce w VIII Zimowych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Szczyrku dla SRM Chełm

Jak co roku w Szczyrku odbyły się Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. Do udziału w zawodach zgłosiło się 38 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski oraz 9 zespołów zagranicznych z Litwy, Ukrainy i Niemiec. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie wyjechała do Szczyrku dwoma zespołami w składzie: Kamil Kociubiński, Daniel Kania i Marek Majewski oraz Daniel Wiórko, Marcin Król i Łukasz Krystynek.Obserwatorami zawodów z ramienia Stacji byli: dyrektor Tomasz Kazimierczak i pielęgniarka koordynująca Anetta Szepel.

Przez trzy dni w ciężkich zimowych warunkach ratownicy zmagali się w konkurencjach medycznych. W każdej z konkurencji organizatorzy zaplanowali mniejsze lub większe utrudnienia. Nie tak łatwo prowadzić reanimację podczas wesela, kiedy zamiast skupić się na prowadzeniu czynności ratunkowych, trzeba zmagać się z tłumem pijanych gości i rozhisteryzowanych, spanikowanych dziewcząt a na pomoc czeka pacjent dźgnięty nożem. Podczas jednego z zadań na ratowników czaił się pijany kibic sportowy z siekierą, na innym warunkiem bezpiecznego wykonania działań medycznych było rozbrojenie granatu. Trudne technicznie zadanie rozpoczynało się po założeniu łańcuchów śniegowych, 8 km podjeździe na górę Żar i 400 m marszu z ciężkim sprzętem medycznym na miejsce zdarzenia. Następna konkurencja to wypadek samolotu na lotnisku, gdzie znajdowało się 6 poszkodowanych, którym trzeba udzielić pomocy. Kierowców ambulansów czekała też jazda sprawnościowa karetką po torze na czas. Oprócz symulowanych zdarzeń ratownicy przez dwa dni brali udział w panelach naukowych związanych z postępowaniem w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Po podsumowaniu trzech ciężkich dni z przyjemnością możemy poinformować, że zespół w składzie Kamil Kociubiński, Daniel Kania i Marek Majewski uplasował się na trzecim miejscu, podtrzymując kilkuletnią tradycje zdobywców pucharów w Zimowych Mistrzostwach w Szczyrku. Jako zdobywcy najwyższej z punktacji wygrali również jedną z konkurencji. Drugi, debiutancki zespół z Chełma zajął 26 miejsce. Gratulujemy ratownikom. Więcej zdjęć z zawodów Kliknij tutaj

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128

 

 

Dział Pomocy Doraźnej Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97

tel. (82) 576 69 56 fax (82) 576 69 03

Dział Pomocy Doraźnej Włodawa

22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55

tel./fax (82) 572 50 33