13 stycznia w godzinach od 10 do 13 na miejskim deptaku przy ul. Lwowskiej rozgrywał się pierwszy etap 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście. Wraz z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską, Służbą Więzienną oraz Strażą Graniczną i my Stacja Ratownictwa Medycznego graliśmy na rzecz wielkiego finału. Podczas kilku godzinnego spotkania prowadziliśmy pokazy z pierwszej pomocy oraz demonstrowaliśmy nasze umiejętności w trakcie symulowanego wypadku drogowego. Wielu Chełmian próbowało swoich sił podczas ćwiczeń na fantomie, a nasi ratownicy służyli swoją wiedzą i doświadczeniem. Mimo mrozu wiele osób było razem z nami i wspierało szczytny cel, przekazując datki na konto WOŚP. To już kolejny raz gdzie nasza stacja czynnie włącza się w pomoc i organizację Finału WOŚP. Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wielkim dziele pomocy. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych ratowników: Grzegorza Kobelskiego, Kuby Ciebiery, Pawła Bieleckiego, Marcina Rymowicza za ich bezinteresowność, dyspozycyjność i pracę tego dnia oraz do pana Kazimierza Kosińskiego za jego wsparcie i pomoc przy przygotowaniu pozoracji wypadku drogowego.